Atlas Protocol ATP
$0.00 -0.06%
3 VND
  • Vốn hóa thị trường 7.94 tỷ $339,245 0.03%
  • Vốn hóa trong 24h qua 3.1 tỷ $132,278 0.06%
Nguồn cung ngoài thị trường 2,576,070,000 ATP 26%
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 4,000,000,000 ATP
Tổng nguồn cung tối đa 10,000,000,000 ATP
Cập nhật lúc 04:07 - 01/07/2022

Atlas Protocol

Atlas Protocol Nội dung
Xem nhanh Ẩn