BinaryX BNX
$156.05 +0.94%
3,746,780 VND
  • Vốn hóa thị trường 7.58 nghìn tỷ $315,675,000 0.28%
  • Vốn hóa trong 24h qua 139.44 tỷ $5,807,560 0.94%
Nguồn cung ngoài thị trường 2,022,900 BNX 10%
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 2,485,630 BNX
Tổng nguồn cung tối đa 21,000,000 BNX
Cập nhật lúc 09:10 - 02/10/2022

BinaryX

BinaryX Nội dung
Xem nhanh Ẩn