“Det som ikke er dokumentert, anses som ikke utført”