Czy nastąpi włączenie CBDC do oficjalnego planu gospodarczego Japonii?