Ethereum, Monero, Algorand Price Analysis: 16 September - AMBCrypto English