Litecoin, EOS, BAT Price Analysis: 10 July - AMBCrypto English