Litecoin short-term Price Analysis: 01 August - AMBCrypto English