Người đồng sáng lập Switcheo thảo luận về TradeHub và tiện ích của Token SWTH trong AMA