Niet-afsluitbare communicatiemiddelen & de toekomst van communicatie