TiE Dubai Takes MENA's Female Entrepreneurs To A Global Startup Competition - Entrepreneur