GateToken GT
$5.62 +2.51%
131,064 VND
Cập nhật lúc 15:05 - 20/05/2022
  • Vốn hóa thị trường 10.27 nghìn tỷ $440,474,000 0.34%
  • Vốn hóa trong 24h qua 244.48 tỷ $10,488,100 2.51%
Nguồn cung ngoài thị trường 77,807,900 GT
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 300,000,000 GT

GateToken

GateToken
Nội Dung