Base Fee

Base Fee Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Base Fees được hiểu như một phí cơ sở. Khi EIP – 1559 triển khai, phí giao dịch sẽ được xác định dựa trên một giá trị cơ sở, dao động theo tình trạng nghẽn mạng. Base Fees được tính dựa trên giá trị cần trả để thực hiện giao dịch tại thời điểm 1 block đạt 50% dung lượng. 

Hiểu đơn giản mức phí này sẽ giao động tùy theo nhu cầu thị trường, khi thị trường “nóng” thì điều chỉnh lên và ngược lại. Nếu block vượt quá, base fees tăng, ngược lại sẽ giảm xuống.