Byzantine Fault Tolerance (BFT)

Byzantine Fault Tolerance (BFT) Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Byzantine Fault Tolerance (BFT) là một thuật toán đồng thuận có tính chất kỹ thuật cao.  Hệ thống có thể giải quyết được vấn đề của bài toán Byzantine, có nghĩa là hệ thống này có thể vẫn tiếp tục hoạt động trong trường hợp một số node bị lỗi hoặc thực hiện những hành động gây hại cho mạng chung.

Về cơ bản, BFT được sử dụng bởi các dự án Cryptocurrency mà cho phép những người thực hiện việc xác minh được quản lý mỗi trạng thái của một chuỗi và chia sẻ thông điệp giữa mỗi chuỗi khác để có bản ghi giao dịch chính xác và đảm bảo sự trung thực.

Ưu điểm của BFT là có nhiều khả năng mở rộng cùng với các giao dịch có chi phí thấp. Việc có thể chịu lỗi cho những tác nhân có hại có thể giúp hệ thống sống sót và phát triển.

Nhược điểm của phương pháp này là không giải quyết được các nút độc hại xảy ra trong mạng lưới. Việc này có thể dẫn đến một lỗ hổng lớn và có thể bị trục lợi bất cứ lúc nào.

Có rất nhiều các giao thức đồng thuận được thiết kế dựa trên nguyên tắc này như là Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). Đây là mô hình chủ yếu tập trung vào việc cung cấp một bản sao máy trạng thái và chịu được các lỗi Byzantine. Nó được thiết kế để hoạt động trong các hệ thống không đồng bộ và được tối ưu hoá để có hiệu suất cao.