Charles Hoskinson

Charles Hoskinson Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Charles Hoskinson là một nhà toán học, một doanh nhân người Mỹ , là người sáng lập ra nền tảng chuỗi khối Cardano và là người đồng sáng lập nền tảng chuỗi khối Ethereum. 

Forbes đã ước tính tài sản của Hoskinson vào khoảng 500 triệu - 600 triệu USD.

Hoskinson theo học tại Đại học Metropolitan State University of Denver và Đại học Colorado Boulder để nghiên cứu lý thuyết số phân tích trước khi chuyển sang lĩnh vực tiền mã hóa thông qua việc tiếp xúc với ngành. 


Charles Hoskinson người đồng sáng lập nền tảng chuỗi khối Ethereum (Nguồn: hir.harvard.edu)

  • Năm 2013, Hoskinson đã bỏ công việc tư vấn để bắt đầu một dự án có tên là Dự án Giáo dục Bitcoin. Theo Hoskinson, nguồn cung hạn chế khiến Bitcoin giống như một dạng vàng kỹ thuật số . 
  • Vào cuối năm 2013, anh ấy tham gia nhóm sáng lập Ethereum với tư cách là một trong năm người sáng lập ban đầu cùng với Vitalik Buterin. Trong một thời gian ngắn, Hoskinson giữ vị trí giám đốc điều hành tại Ethereum.
  • Vào năm 2014, Buterin đã loại bỏ Hoskinson khỏi Ethereum sau một cuộc tranh cãi về việc liệu dự án nên mang tính thương mại (quan điểm của Hoskinson) hay phi lợi nhuận (quan điểm của Buterin). 
  • Vào cuối năm 2014, Hoskinson và cựu đồng nghiệp Ethereum Jeremy Wood đã thành lập IOHK (Input Output Hong Kong), một công ty nghiên cứu và kỹ thuật xây dựng tiền điện tử và blockchain . Dự án quan trọng của IOHK là Cardano , một nền tảng hợp đồng thông minh và blockchain công khai lưu trữ tiền điện tử ADA. 
  • Năm 2020, Hoskinson đã phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông nói rằng blockchain cuối cùng có thể gây ra thay đổi xã hội. 
  • Các dự án hiện tại của Charles Hoskinson tập trung vào giáo dục các chủ đề về tiền mã hóa, truyền bá sự phân quyền và làm cho các công cụ về tiền mã hóa dễ sử dụng hơn. Điều này bao gồm việc chỉ đạo nghiên cứu, thiết kế và phát triển Cardano – một loại tiền điện tử thế hệ thứ ba đã ra mắt vào tháng 9 năm 2017.