Ethereum Client

Ethereum Client Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Ethereum Client là phần mềm implements các giao thức của mạng Ethereum hay là phần mềm chạy máy ảo EVM. Nếu bạn muốn tham gia trực tiếp vào mạng Ethereum mà không thông qua bên thứ 3 như là Infura, hay dùng Metamask ... thì bắt buộc tải Ethereum Client về để cài đặt trên máy.

  • Xử lý giao dịch, smart contract với môi trường EVM.
  • Lưu trữ dữ liệu của mạng (các block).
  • Kết nối P2P đến các node khác trong mạng để đồng bộ dữ liệu hay broadcast event lên mạng.
  • Cung cấp APIs cho các developer tương tác với mạng blockchain.