Ethereum Foundation

Ethereum Foundation Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Ethereum Foundation (EF) là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hệ sinh thái Ethereum. EF bao gồm các tổ chức, cá nhân và các công ty tài trợ cho việc phát triển giao thức, phát triển cộng đồng của Ethereum. 

Ethereum Foundation có nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ cộng đồng người dùng cũng như các nhà phát triển trong việc xây dựng hệ sinh thái Ethereum.