eUTXO

eUTXO Nội dung
Xem nhanh Ẩn

eUTXO ( Extended Unspent Transaction Output ) là mô hình giao dịch đầu ra chưa được sử dụng đây là mô hình kế toán ghi sổ cái trên chuỗi khối của Cardano. Mô hình ghi sổ cái này hoàn toàn khác biệt so với mô hình ghi sổ cái – Accounting trên chuỗi khối mà các blockchain khác như Ether, Solana, BSC… đang áp dụng hiện nay.

Mô hình eUTxO của Cardano là 1 tiến bộ mới được “bắt nguồn” từ Bitcoin . Tuy nhiên, Cardano đang “đổi mới” nó chứ không phải “tái tạo”. Nó chỉ dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin và nó khác biệt ở chỗ khi bổ sung thêm dữ liệu vào giao dịch, tức là thông tin theo hợp đồng cụ thể (có smartcontract).

Sử dụng mô hình eUTXO sẽ giúp tránh được những vấn đề sau :

  • Lỗi không mong muốn từ kết quả của script validation (trình xác thực).
  • Mức Fee thay đổi không mong đợi.
  • Thay đổi không mong đợi do cập nhật từ blockchain hoặc validation.
  • Mô hình này cung cấp khả năng mở rộng và quyền riêng tư tốt hơn, cũng như logic giao dịch đơn giản hơn, vì mỗi UTXO chỉ có thể được sử dụng một lần và toàn bộ, điều này làm cho việc xác minh giao dịch đơn giản hơn nhiều.