Geth

Geth là ứng dụng khách CLI độc lập của Go Ethereum và là ứng dụng phần mềm phổ biến nhất để chạy một nút trên mạng Ethereum. Chạy một nút cho phép người dùng thực hiện các giao dịch, mining và tương tác với các hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Ethereum. Bạn có thể ghé qua trang chủ để chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành mà mình đang dùng.

Geth được viết bằng ngôn ngữ Go của Google, là một trong ba cách triển khai ban đầu của giao thức Ethereum, cùng với C ++ và Python. 

Khi bạn chạy một nút, bạn đang giúp chạy mạng Ethereum. Ethereum tồn tại như một mạng lưới các nút chuyển tiếp các khối hợp lệ đến các đồng nghiệp của chúng. Bằng cách chạy nút của riêng bạn, bạn duy trì một bản sao cục bộ của chuỗi khối Ethereum. Và, nút của bạn bảo vệ mạng bằng cách xác thực các khối so với bản sao chuỗi khối của nó.

Và do đó, khi bạn muốn gửi ETH cho bạn bè hoặc thậm chí giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung của mình, bạn không cần phải dựa vào bên thứ ba để chuyển tiếp tin nhắn của bạn đến mạng. Thay vào đó, bạn có thể gửi, nhận hoặc xác minh các giao dịch trên mạng Ethereum cho chính mình.