Giao dịch (transaction)

Giao dịch (transaction) Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Thuật ngữ "giao dịch"  còn được gọi là TXID, Txhash hay Transaction là những cụm từ mà chúng ta thường thấy khi thực hiện các giao dịch chuyển coin (crypto, tiền điện tử, tiền ảo, tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số). Nó có dạng một chuỗi ký tự và số cho phép xác định giao dịch trong một Blockchain của một đồng coin bất kỳ (mỗi coin có một block riêng). 

Hiểu đơn giản hơn, TXID chính là một dạng mã khóa giao dịch, tức là khi thực hiện giao dịch chuyển coin từ địa chỉ ví A sang địa chỉ ví B, bạn sẽ được cấp một mã Hash để check đầu vào và đầu ra của giao dịch đó. Và Txid này được lưu trữ trên Blockchain để không thể thay đổi hay xóa bỏ.

Một giao dịch bao gồm:

  • Tài khoản nhận thông điệp.
  • Chữ ký tài khoản gửi.
  • Số Ether chuyển đi.
  • Trường dữ liệu tùy chọn.
  • Giá trị STARTGAS , đại diện cho số lượng tối đa các bước tính toán thực hiện giao dịch được phép thực hiện.
  • Giá trị GASPRICE, đại diện cho khoản phí mà người gửi trả cho mỗi bước tính toán.

Ba trường dữ liệu đầu tiên là các trường tiêu chuẩn ​​trong các loại tiền mã hóa. Trường dữ liệu không có chức năng theo mặc định, nhưng EVM có mã opcode mà hợp đồng có thể truy cập vào dữ liệu. 

Ví dụ: Nếu một hợp đồng đang hoạt động như là một dịch vụ đăng ký tên miền trên blockchain, thì nó có thể nhận dữ liệu được truyền cho nó như là có chứa hai trường: Trường đầu tiên là tên miền đăng ký, trường thứ hai là địa chỉ IP để đăng ký với tên miền đó. Hợp đồng sẽ đọc các giá trị này từ dữ liệu thông điệp và đưa chúng vào lưu trữ một cách hợp lý.

Các trường STARTGAS và GASPRICE rất quan trọng để chống tấn công từ chối dịch vụ. Để ngăn chặn các vòng vô hạn hoặc các lãng phí điện toán khác trong mã, mỗi giao dịch được yêu cầu để đặt một giới hạn số bước tính toán của việc thực thi mã nó có thể sử dụng. Đơn vị cơ bản của tính toán là "gas". Thông thường, một bước tính toán tốn 1 gas, nhưng một số mã tốn nhiều tiền hơn vì chúng cần nhiều tính toán hơn, hoặc tăng lượng dữ liệu phải lưu giữ vào dữ liệu state. Ngoài ra, có một khoản phí là 5 gas cho mỗi byte trong dữ liệu giao dịch. Mục đích của hệ thống phí là yêu cầu một kẻ tấn công phải trả một cách tương xứng cho mọi nguồn lực mà họ tiêu thụ, bao gồm tính toán, băng thông và lưu trữ.