Giao thức GHOST

Giao thức GHOST Nội dung
Xem nhanh Ẩn

GHOST được viết tắt từ Greedy Heaviest Observed Subtree. Là một cải tiến lần đầu tiên được giới thiệu bởi Yonatan Sompolinsky và Aviv Zohar vào tháng 12 năm 2013.

Giao thức GHOST cho chúng ta biết đường dẫn nào có nhiều công thức tính toán nhất được thực hiện. Một cách để xác định đường dẫn đó là sử dụng số khối của khối gần nhất (khối Lá), đại diện cho tổng số khối trong đường dẫn hiện tại (không tính khối genesis). Số khối càng cao, đường dẫn càng dài và nỗ lực đào khối để đạt được khối này càng lớn. Lý do này cho phép các thợ đào đạt được trạng thái đồng thuận về phiên bản đúng nhất của trạng thái hiện tại.

Giao thức GHOST được giới thiệu vào năm 2013 như một cách chống lại cách mà các blockchains phải chịu đựng một số lượng lớn các khối cũ - tức là các khối đã được truyền vào mạng và được xác minh bởi một số nút là đúng nhưng cuối cùng bị loại bỏ do một chuỗi dài hơn đạt được sự thống trị, hoặc Forking. Giao thức cũng chống lại vấn đề thiên vị tập trung - nhóm càng lớn thì thời gian càng ít, họ thường bắt đầu dễ dàng hơn với các thợ đào khác bằng cách tự sản xuất khối và ngay lập tức bắt đầu cuộc đua cho khối tiếp theo.

Một khối mồ côi, hoặc khối cũ, được tạo khi hai nút tìm thấy khối cùng một lúc. Cả hai đều nói rằng chúng tôi đã tìm ra giải pháp cho khối này và gửi khối của họ để được xác minh và đưa vào các chuỗi khối khác. Trong Bitcoin, xác suất tìm thấy một khối cùng một lúc là tương đối thấp khi thời gian khối là mười phút và việc truyền một khối tới 50% mạng lưới mất khoảng mười hai giây.

Nếu bạn muốn thời gian khối ngắn hơn và bạn muốn giảm động cơ khai thác gộp, giống như Ethereum - thì bạn phải làm điều gì đó khác, đó là nơi GHOST xuất hiện.

GHOST bao gồm các khối cũ - hoặc Uncles như Ethereum gọi chúng - những khối này được đưa vào tính toán chuỗi nào dài nhất hoặc có độ khó tích lũy cao nhất. Tập trung hóa được giải quyết bằng cách trao phần thưởng khối cho những người theo dõi là 87,5% - cháu trai (con của khối Uncles) cũng nhận được phần thưởng là 12,5% phần thưởng khối.

Ethereum triển khai một phiên bản đơn giản của GHOST chỉ giảm xuống bảy cấp hoặc lùi lại bảy cấp độ theo chiều cao của chuỗi khối. Cụ thể, nó được định nghĩa như sau:

  • Một khối phải chỉ định cha mẹ của nó và Uncle của nó.
  • Một Uncle được đưa vào khối phải là con trực hệ của khối mới và kém khối này hơn bảy khối về chiều cao.
  • Nó không thể là nguồn gốc trực tiếp của khối đang được hình thành.
  • Một Uncle phải có một tiêu đề khối hợp lệ.
  • Một Uncle phải khác với tất cả các Uncle khác trong các khối trước và khối đang được hình thành.
  • Đối với mỗi Uncle được bao gồm trong khối, người khai thác nhận được thêm 3,125% và người khai thác của Uncle nhận được 93,75% phần thưởng khối tiêu chuẩn.

Phiên bản giới hạn này của GHOST, với các Uncle chỉ bao gồm tối đa 7 thế hệ, được sử dụng vì hai lý do. Đầu tiên, GHOST không giới hạn sẽ bao gồm quá nhiều phức tạp trong việc tính toán xem chú thích nào cho một khối nhất định là hợp lệ. Thứ hai, GHOST không giới hạn với khoản bồi thường như được sử dụng trong Ethereum loại bỏ động cơ cho người khai thác trên chuỗi chính chứ không phải chuỗi của kẻ tấn công công khai.