IOG (Input Output Global)

IOG (Input Output Global) Nội dung
Xem nhanh Ẩn

IOG là viết tắt của Input Output Global, IOG là tên mới của IOHK (Input Output HongKong). 

IOG là một công ty nghiên cứu và phát triển cam kết sử dụng các đổi mới ngang hàng của blockchain để xây dựng các dịch vụ tài chính có thể truy cập được cho tất cả mọi người. 

Được thành lập vào năm 2015 bởi Charles Hoskinson và Jeremy Wood, IOG (Input Output Global) là một trong những công ty nghiên cứu và kỹ thuật cơ sở hạ tầng blockchain nổi tiếng trên thế giới. Họ là một tổ chức làm việc từ xa được phân quyền hoàn toàn, cam kết tuân theo các nguyên tắc cao nhất về tính nghiêm ngặt trong học tập và phát triển phần mềm dựa trên bằng chứng. 

Công ty xây dựng các giải pháp cơ sở hạ tầng blockchain đảm bảo cao cho các khách hàng công, khu vực tư nhân và chính phủ. Nó cũng là động lực đằng sau nền tảng hợp đồng thông minh và phi tập trung, Cardano.