IOHK (Input Output HongKong)

IOHK (Input Output HongKong) Nội dung
Xem nhanh Ẩn

IOHK viết tắt từ Input Output HongKong là công ty kỹ thuật phát triển các giải pháp blockchain cho các tổ chức học thuật, tập đoàn và chính phủ.  IOHK được thành lập vào năm 2015. IOHK hỗ trợ phát triển chính cho Cardano, đồng thời IOHK cũng hỗ trợ cho Ethereum Classic và các dự án blockchain khác.

IOHK là một tổ chức làm việc từ xa được phân quyền hoàn toàn, cam kết tuân theo các nguyên tắc cao nhất về tính nghiêm ngặt trong học tập và phát triển phần mềm dựa trên bằng chứng.

Hiện tại, IOHK đang nghiên cứu các công cụ và mô hình mới để nghiên cứu mật mã và kiến trúc của tiền điện tử. Cụ thể hơn, IOHK đang hợp tác phát triển một thư viện mã nguồn mở cho khả năng tổng hợp phổ quát và dự án Scorex. IOHK cũng hoạt động vì lợi nhuận phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của mình.

Cardano 

Cardano là một nền tảng blockchain có nhiều tính năng tiên tiến hơn bất kỳ giao thức nào chưa được phát triển và là nền tảng đầu tiên phát triển theo triết lý khoa học. Nhóm IOHK được ký hợp đồng thiết kế, xây dựng và duy trì nền tảng Cardano đến năm 2020.

Daedalus 

Daedalus là ví tiền điện tử mã nguồn mở có thể mở rộng, được xây dựng để phát triển cùng với cộng đồng.

Ethereum Classic

Ethereum Classic (ETC) là sự tiếp nối của chuỗi khối Ethereum ban đầu - phiên bản cổ điển lưu giữ lịch sử chưa được kiểm tra; không bị can thiệp từ bên ngoài và sự can thiệp chủ quan của các giao dịch.

Qeditas 

Qeditas là dự án ứng dụng công nghệ blockchain để hỗ trợ xây dựng thư viện toán học được chính thức hóa. Nó được dự định là hiện thực hóa (hoặc có thể là sự hồi sinh) của dự án QED, như được mô tả trong Tuyên ngôn QED.

Scorex 

Scorex là một dự án mã nguồn mở nhằm tăng tốc độ nghiên cứu và phát triển các blockchain.

RSCoin

RSCoin là một khung tiền tệ mã hóa có thể mở rộng và phân tán. 

Symphony

Symphony of Blockchains là một cuộc khám phá tương tác, trực quan và thính giác về Bitcoin, tiền điện tử và blockchain.