Lệnh Limit

Bao gồm Buy Limit và Sell limit. Đây là lệnh mua hoặc bán tiền điện tử với một mức giá xác định hoặc tốt hơn mức giá hiện tại của thị trường. Mức giá này sẽ được xác định bởi chính các Trader. Cụ thể, khi bạn đặt lệnh, lệnh sẽ chỉ khớp khi giá thị trường chạm được mức giá mà bạn đã đặt lệnh Limit hoặc có thể ở mức tốt hơn. Do đó, cách đặt lệnh này phù hợp cho các nhà đầu tư không “vội mua, vội bán”, có thể họ nắm được thông tin bên lề của đồng coin mà họ đang đầu tư và chờ đợi chúng tăng đến mức giá bán kỳ vọng hay giảm đến mức giá mua mà họ mong muốn.

Buy Limit

  • Thời điểm đặt lệnh: Trước khi giá quay đầu tăng trở lại, nó sẽ giảm đến một mức giá thấp hơn mức giá hiện tại.
  • Mức giá: Chờ mua ở đáy.

Sell Limit

  • Thời điểm đặt lệnh: Trước khi giá quay đâì giảm, nó sẽ tăng đến một mức cao hơn mức gí hiện tại.
  • Mức giá: Chờ bán ở đỉnh.

Khi một lệnh giới hạn được gửi đi, nó sẽ được đưa vào sổ lệnh ngay lập tức. Nhưng lệnh sẽ không được lấp đầy, trừ khi giá tiền mã hóa chạm đến giá giới hạn được chỉ định (hoặc có giá tốt hơn). Ví dụ: bạn muốn bán 10 BNB với giá 600 USD và giá hiện tại là 500 USD. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán BNB là 600 USD. Khi giá BNB đạt được giá mục tiêu hoặc cao hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Nếu có các lệnh bán BNB khác được đặt trước lệnh của bạn, hệ thống sẽ thực hiện các lệnh đó trước. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau đó với số thanh khoản còn lại.

Một điều khác cần xem xét khi đặt lệnh giới hạn là ngày hết hạn của lệnh. Nhìn chung, các lệnh giới hạn có thể được kéo dài đến 90 ngày. Trừ khi bạn theo dõi thị trường chặt chẽ, nếu không, bạn có thể mua hoặc bán ở một mức giá thấp hơn mong muốn do sự biến động của thị trường. Ví dụ: giá thị trường hiện tại của BNB là 500 USD và bạn đã đặt lệnh giới hạn bán 10 BNB với giá 600 USD. Sau một tuần, giá BNB đã tăng lên 700 USD. Vì giá thị trường đã vượt qua mức giá giới hạn mà bạn đã đặt, lệnh của bạn đã được thực hiện ở mức 600 USD. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn cũng bị giới hạn bởi giá mục tiêu mà bạn đã đặt một tuần trước. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét các lệnh giới hạn đang mở của mình để bắt kịp với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.