Lệnh Post Only

Lệnh Post Only Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Lệnh Post-Only là lệnh không thực thi ngay. Nó được sử dụng để đảm bảo bạn nhận được Maker Rebate (phần phí thưởng cho bạn khi có người khác khớp với lệnh bạn đặt sẵn). Nếu lệnh này phải khớp với lệnh đã đặt sẵn thì nó sẽ bị hủy.

Bằng cách chọn tùy chọn Post-Only với lệnh giới hạn, trader có thể đảm bảo rằng lệnh giới hạn của họ sẽ vào sổ lệnh. Do đó, họ sẽ nhận được khoản Maker Rebate khi lệnh được thực hiện. Điều này có nghĩa là, các trader giờ đây họ có thể kiểm soát nhiều hơn phí giao dịch của mình. Thứ đặc biệt nhạy cảm đối với các trader có khối lượng lớn.