Mã Turing-complete

Mã Turing-complete Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Turing Complete nói đến một cỗ máy, được cung cấp đủ thời gian và bộ nhớ, cùng với các hướng dẫn rất cần thiết để giải quyết bất kỳ vấn đề tính toán nào, cho dù nó có phức tạp đến đâu. ngôn từ này thường được dùng để mô tả các ngôn ngữ lập trình hiện đại vì hầu hết chúng là Turing Complete (C ++, Python, JavaScript, v.v.).