Mainnet Beta

Mainnet Beta Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Solana đã phát hành phiên bản beta của mạng chính vào tháng 3 năm 2020, cùng thời điểm dự án huy động được 1,76 triệu đô la trong một cuộc đấu giá mã thông báo công khai. Dự án dự định vận hành mạng chính của nó trong giai đoạn thử nghiệm. Phiên bản beta này hỗ trợ các khả năng cơ bản của hợp đồng thông minh và giao dịch mã thông báo, nhưng nó không có phần thưởng lạm phát cho người xác thực. Khi lạm phát mạng bật, mạng sẽ chuyển từ giai đoạn beta sang phiên bản sẵn sàng sản xuất.