Orphan block

Orphan block Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Orphan Block (hay còn gọi là “khối mồ côi”) là một khối mà không biết rõ “cha mẹ” chúng là ai. Orphan Block xuất hiện khi cả 2 thợ mỏ cùng tìm thấy một khối hợp lệ nhưng chỉ có một khối sẽ nối tiếp vào hệ thống Blockchain, khối còn lại sẽ mồ côi.

Các loại khối này được hình thành trong các phiên bản cũ hơn của phần mềm Bitcoin Core, nơi các nút mạng có thể nhận các khối mặc dù thiếu dữ liệu về tổ tiên của chúng. Kể từ khi phát hành Bitcoin Core v.0.10, vào đầu năm 2015, các khối Bitcoin mồ côi (theo nghĩa đen) không còn khả thi nữa.

Tuy nhiên, thuật ngữ khối mồ côi vẫn được sử dụng rộng rãi trong không gian tiền điện tử khi đề cập đến các khối được khai thác hợp lệ đã bị loại bỏ. Về mặt kỹ thuật, những khối này nên được gọi là "khối cũ" hoặc "khối đã tuyệt chủng", nhưng vì khách hàng biểu thị phần thưởng khối của họ là "trẻ mồ côi", nên hầu hết mọi người gọi chúng là khối mồ côi. Vì vậy, mặc dù có một khối mẹ đã biết, hầu hết mọi người gọi các khối đó là khối mồ côi hơn là các khối cũ.

Các khối cũ được tạo ra khi hai người khai thác khác nhau chuyển tiếp các khối hợp lệ của họ gần như cùng một lúc. Điều này khiến mạng chia thành hai phiên bản cạnh tranh của blockchain cho đến khi một trong các khối bị loại bỏ (chuỗi dài nhất chiếm ưu thế trong khi chuỗi còn lại bị bỏ rơi). Lưu ý rằng cả hai khối đều được xác minh và hợp lệ, nhưng chỉ một khối được gắn vào chuỗi chính.

Bởi vì các công cụ khai thác liên tục tạo ra các khối mới, một số khối này có thể được truyền vào mạng gần như đồng thời. Và kể từ khi mạng được phân phối, việc truyền thông tin giữa các nút sẽ mất một khoảng thời gian. Vì lý do này, có khả năng một nhóm các nút sẽ chọn xác thực một khối, trong khi một nhóm khác sẽ chọn xác thực khối kia. Cuối cùng, điều này sẽ khiến một trong các khối bị "mồ côi".

Việc tạo ra các khối cũ là hoàn toàn tự nhiên và trong hầu hết các trường hợp, nó xảy ra một cách tình cờ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được tạo ra khi các tác nhân độc hại cố gắng tạo một chuỗi hợp lệ thay thế (xem các cuộc tấn công 51%).