Pool staking

Staking Pool đơn giản là một nơi chứa tài sản, tài sản của bạn sẽ được gửi vào và đem đi Staking. Tuy trông khá đơn giản, nhưng nhờ vào chức năng này đã giải quyết vấn đề nan giải của việc Staking Ethereum 2.0.

 • Khả năng mở rộng mạng lưới: Staking ở sàn tập trung ETH sẽ được phân về 1 Validator, còn Staking ở sàn phi tận trung sẽ được phân bổ rộng tới nhiều Validator. Điều này đảm bảo an toàn và dễ mở rộng mạng lưới hơn.
 • Điểm tin cậy: Người dùng sẽ ưa chuộng dùng token không kiểm soát hơn. Như BUSD chỉ dùng được cho Binance và BSC, còn DAI được sử dụng rộng khắp hệ sinh thái như: Polygon, Solana,...
 • Sử dụng MEV: Decentralized Staking Pool không có những hạn chế khi dự án dùng MEV, ngược lại nếu dự án nào đó dùng MEV sẽ càng tăng thêm lợi nhuận cho các staker so với Centralized Staking Pool.

Ethereum 2.0. (Nguồn: remitano.com)

Staking Pool sẽ bao gồm 2 loại:

Centralized Staking Pool (Staking Pool tập trung)

Một ví dụ điển hình cho Centralized Staking Pool là sàn giao dịch Binance, đã hỗ trợ ETH 2.0. Sàn này có một vài đặc điểm như:

 • Validator chính là sàn Binance.
 • Người dùng chỉ cần deposit ETH vào mục staking ETH trên sàn, sàn sẽ tự động làm những công việc còn lại.
 • Người gửi nhận được yield bằng với tỷ lệ của người stake ETH trực tiếp trên Ethereum 2.0.
 • Token đại diện là BETH có tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 với ETH. Đồng BETH có thể được giao dịch với ETH trên sàn Binance.

Đối với Centralized Staking Pool người dùng sẽ rất dễ dàng để thực hiện, vì sàn đã làm gần như hết công đoạn và người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận được tính thanh khoản lớn. Đổi lại là về tính tập trung, người dùng sẽ không kiểm soát được số ETH đó.

Centralized Staking Pool. (Nguồn: remitano.com)

Decentralized Staking Pool (Staking Pool phi tập trung)

Phần này chúng tôi sẽ lấy ví dụ là LDO, dự án làm Decentralized Staking Pool cho ETH. LDO khá dễ dùng: người dùng deposit ETH > nhận về được stETH > stETH sẽ thay đổi do phần thưởng staking tăng lên theo thời gian. Một số đặc điểm của LOD:

 • LOD không phải Validator, dự án này sẽ phân bổ ETH cho các Validator thông qua quản trị trong protocol.
 • Người dùng chỉ cần deposit ETH vào mục staking ETH trên Lido, sàn sẽ làm việc còn lại.
 • Người gửi sẽ nhận được yield với tỷ lệ thấp hơn những staker trực tiếp trên Ethereum 2.0 vì lý do tính phí trên lợi nhuận của người gửi.
 • Người gửi nhận được stETH có tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 với ETH và stETH được sử dụng trên các Dapps lớn hiện nay.

Staking Pool sẽ xảy ra hiện tượng các đồng được stake trên sàn phi tập trung (ví dụ như stETH) sẽ lưu thông nhiều hơn đồng ETH. Điều này liệu có làm ảnh hưởng đến bảo mật của Ethereum?

Nền tảng Ethereum 2.0 sẽ làm hạn chế những hành vi xấu tồn tại trong mạng lưới. Nhưng với staking Pool, người gửi không cần quá quan tâm đến điều này, các Validator sẽ đảm bảo dịch vụ đúng lượng ETH mà người dùng gửi.

Trường hợp kẻ xấu tăng cao và lợi dụng thời cơ chắc sẽ không được thực hiện. Vì nếu muốn muốn tấn công, kẻ xấu phải mua một lượng lớn stETH, sau đó đổi stETH trên Lido để giảm bớt lương Validator. Mà để ảnh hưởng toàn thể mạng lưới, kẻ xấu phải sở hữu 66% số ETH được stake. Và số lượng đồng stETH càng nhiều, kẻ xâm nhập phải mua càng nhiều stETH để đổi lại trên sàn Lido.

Vì vậy số lượng stETH càng nhiều càng tăng độ bảo mật của mạng lưới Ethereum.

Ethereum là Blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh (smart contract) lớn nhất hiện tại. Vốn hóa thị trường cũng như lượng người dùng lớn đã đóng góp vào vị thế của ETH. Với chi phí khá cao và thời gian chờ lâu, Ethereum đang tự kìm hãm sự phát triển của nó.

Lượng lớn staking ETH vào Ethereum 2.0 lên tới 6.5 triệu ETH và đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Cho thấy nhu cầu đang rất lớn trong staking ETH.

Trong tương lai, Ethereum chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS, thị trường càng có thêm tiềm năng lớn về staking ETH (hiện tại vốn hóa của Ethereum là 313 tỷ USD).