Ryan Fugger

Ryan Fugger Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Ryan Fugger là người khai sinh ra Ripple, đã đưa ra ý tưởng phát triển Ripple Pay, một hệ thống tiền kỹ thuật số phi tập trung vào năm 2001. Ripple Pay được đưa vào hoạt động với mục tiêu cung cấp các giải pháp thanh toán an toàn thông qua mạng trực tuyến trên toàn cầu.

Ryan Fugger đồng sáng lập Ripple. (Nguồn: crunchbase.com)