Tour de SOL

Tour de SOL Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Tour de SOL (TdS) là mạng thử nghiệm khuyến khích Solana ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2020. Ngay từ đầu, Solana Labs đã dự định mạng thử nghiệm TdS của mình trải qua nhiều giai đoạn và chạy song song với các phiên bản đầu tiên của mạng chính của dự án.