Yellow Paper

Yellow Paper Nội dung
Xem nhanh Ẩn

Một định nghĩa tổng quát của Yellow Paper là nó đại diện cho nghiên cứu chưa được chính thức chấp nhận, nói cách khác nó mô tả công nghệ đang được nghiên cứu. Tài liệu này thường được sử dụng cho các ấn phẩm học thuật và phân tích khoa học, và cũng có thể dùng với công nghệ blockchain.

Đối với thị trường tiền điện tử và các doanh nghiệp blockchain, đặc biệt là các nhà phát triển blockchain. Đây là tài liệu kĩ thuật về phát triển công nghệ, mang đậm tính lý thuyết và nghiên cứu bằng cách nêu ra lộ trình tiềm năng cho một tiền ảo nào đó trong một mạng blockchain cụ thể thông qua việc được các nhà nghiên cứu kinh tế, chứng khoáng, nghiên cứu kĩ càng để đưa ra quyết định, thông qua Yellow Paper các nhà đầu tư có thể tiếp nhận kiến thức chuyên sâu để quyết định sự đầu tư của 1 doanh nghiệp đối với 1 blockchain.

  • Giúp các nhà đầu tư thuộc mọi cấp xác định chất lượng tiềm năng của dự án. 
  • Khẳng định khả năng tồn tại, sự phân tích của một vấn đề kỹ thuật hoặc trường hợp sử dụng của một ứng dụng công nghệ.