Osmosis OSMO
$0.99 -1.15%
23,879 VND
  • Vốn hóa thị trường 6.74 nghìn tỷ $278,253,000 0.93%
  • Vốn hóa trong 24h qua 139.77 tỷ $5,766,170 1.15%
Nguồn cung ngoài thị trường 0 OSMO
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 325,000,000 OSMO
Tổng nguồn cung tối đa 1,000,000,000 OSMO
Cập nhật lúc 21:12 - 02/12/2022

Osmosis

Osmosis Nội dung
Xem nhanh Ẩn