Thẻ tín dụng tiền điện tử đang được sử dụng phổ biến.