Shiba Inu thông báo Thẻ SHIB Burn Visa sắp ra mắt, với khẩu hiệu "Thanh toán, đốt SHIB"