Thanh niên mạnh tay "vứt hẳn" 8.000 Bitcoin vào bãi rác, rồi đi tìm