Thông điệp của Tether tới những người chỉ trích: "Bạn đã sai".