Qua 3 ngày đầu tháng, "sóng gió" đã ập đến thị trường tiền điện tử.