Bitcoin tăng tốc trở Lại 30,000 USD bất chấp giữa bão vụ kiện Binance và CZ.