Địa chỉ cá voi không hoạt động chứa gần 80.000 Bitcoin.