Đồng sáng lập Ledger và cựu CEO xin lỗi vì thảm họa PR.