NEAR Protocol chọn Wormhole làm cầu nối cross-chain chính với Ethereum.