LUNC đạt 0,1 USD sau lần nâng cấp gần đây của Terra Classic.