Các đồng tiền hàng đầu của Trung Quốc để mua khi Hồng Kông mở giao dịch tiền số.