Bitcoin, Ether giảm giá, XRP tăng sau trần nợ của Hoa Kỳ.