Litecoin, Monero, BAT Price Analysis: 20 November - AMBCrypto