Litecoin Price Analysis: 08 April - AMBCrypto News