Phỏng vấn ông Trí Phạm — CEO KardiaChain: “Công nghệ Dual Node sẽ thay đổi cuộc chơi”