Victoria VR VR
$0.03 -8.22%
729 VND
  • Vốn hóa thị trường 542.76 tỷ $23,155,400 0.92%
  • Vốn hóa trong 24h qua 310.19 tỷ $13,233,400 8.22%
Nguồn cung ngoài thị trường 710,301,000 VR 4%
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 16,800,000,000 VR
Tổng nguồn cung tối đa 16,800,000,000 VR
Cập nhật lúc 01:07 - 03/07/2022

Victoria VR

Victoria VR Nội dung
Xem nhanh Ẩn