CryptoWar xBlade XBLADE
$0.05 -5.24%
1,145 VND
  • Vốn hóa thị trường 59.13 tỷ $2,522,430 0.07%
  • Vốn hóa trong 24h qua 3.42 tỷ $146,070 5.24%
Nguồn cung ngoài thị trường 0 XBLADE
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 99,538,000 XBLADE
Tổng nguồn cung tối đa 100,000,000 XBLADE
Cập nhật lúc 02:07 - 03/07/2022

CryptoWar xBlade

CryptoWar xBlade Nội dung
Xem nhanh Ẩn