Symbol XYM
$0.05 -2.17%
1,193 VND
  • Vốn hóa thị trường 6.66 nghìn tỷ $284,427,000 0.25%
  • Vốn hóa trong 24h qua 62.58 tỷ $2,672,620 2.17%
Nguồn cung ngoài thị trường 5,582,460,000 XYM 62%
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 7,967,990,000 XYM
Tổng nguồn cung tối đa 9,000,000,000 XYM
Cập nhật lúc 04:07 - 01/07/2022

Symbol

Symbol Nội dung
Xem nhanh Ẩn