Symbol XYM
$0.07 +1.57%
1,564 VND
Cập nhật lúc 10:05 - 20/05/2022
  • Vốn hóa thị trường 8.73 nghìn tỷ $374,461,000 0.08%
  • Vốn hóa trong 24h qua 71.41 tỷ $3,063,700 1.57%
Nguồn cung ngoài thị trường 5,582,460,000 XYM 62%
Tổng nguồn cung tối đa phát hành 7,967,990,000 XYM
Tổng nguồn cung tối đa 9,000,000,000 XYM

Symbol

Symbol
Nội Dung